Saputra, H. “KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI SISWA KELAS V SDN3 MARGODADI JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN”. Prosiding Seminar Nasional STKIP PGRI Bandar Lampung, vol. 2, no. 1, Mar. 2022, pp. 181-00, https://proceeding.stkippgribl.ac.id/index.php/semnas/article/view/35.