Saputra, H. (2022) “KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI SISWA KELAS V SDN3 MARGODADI JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN”, Prosiding Seminar Nasional STKIP PGRI Bandar Lampung, 2(1), pp. 181–200. Available at: https://proceeding.stkippgribl.ac.id/index.php/semnas/article/view/35 (Accessed: 1 April 2023).