Saputra, Hendra. 2022. “KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI SISWA KELAS V SDN3 MARGODADI JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN”. Prosiding Seminar Nasional STKIP PGRI Bandar Lampung 2 (1):181-200. https://proceeding.stkippgribl.ac.id/index.php/semnas/article/view/35.