[1]
Saputra, H. 2022. KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN NARASI SISWA KELAS V SDN3 MARGODADI JATI AGUNG LAMPUNG SELATAN. Prosiding Seminar Nasional STKIP PGRI Bandar Lampung. 2, 1 (Mar. 2022), 181–200.